Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình thoi cạnh \(a,\widehat {ABC} = {60^0}\), cạnh bên \(SA = \sqrt 2 a\) và \(SA\) vuông góc với \(\left( {ABCD} \right)\). Tính góc giữa \(SB\) và \(\left( {SAC} \right)\).

Câu 487057: Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình thoi cạnh \(a,\widehat {ABC} = {60^0}\), cạnh bên \(SA = \sqrt 2 a\) và \(SA\) vuông góc với \(\left( {ABCD} \right)\). Tính góc giữa \(SB\) và \(\left( {SAC} \right)\).

A. \({90^0}\)

B. \({30^0}\) 

C. \({45^0}\) 

D. \({60^0}\)

Câu hỏi : 487057
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(O\) là giao điểm của \(AC\) và \(BD\).

  Do \(ABCD\) là hình thoi nên \(BO \bot AC\) \(\left( 1 \right)\).

  Lại có \(SA \bot \left( {ABCD} \right) \Rightarrow SA \bot BO\) \(\left( 2 \right)\).

  Từ \(\left( 1 \right)\) và \(\left( 2 \right)\) suy ra \(BO \bot \left( {SAC} \right)\).

  Vậy \(\left( {SB,\left( {SAC} \right)} \right) = \left( {SB,SO} \right) = \widehat {BSO}\).

  Trong tam giác vuông \(BOA\), ta có \(\widehat {ABO} = {30^0}\) nên suy ra \(AO = \dfrac{1}{2}AB = \dfrac{a}{2}\) và \(BO = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}\).

  Trong tam giác vuông \(SAO\), ta có:

  \(SO = \sqrt {S{A^2} + A{O^2}}  = \sqrt {2{a^2} + \dfrac{{{a^2}}}{4}}  = \dfrac{{3a}}{2}\).

  \(BO \bot \left( {SAC} \right) \Rightarrow BO \bot SO \Rightarrow \Delta SOB\) vuông tại \(O\).

  Ta có \(\tan \widehat {BSO} = \dfrac{{BO}}{{SO}} = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}.\dfrac{2}{{3a}} = \dfrac{{\sqrt 3 }}{3}\).

  Vậy \(\left( {SB,\left( {SAC} \right)} \right) = \left( {SB,SO} \right) = \widehat {BSO} = {30^0}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com