Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho X, Y, Z, T là bốn chất khác nhau trong các chất sau C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), NH3, C2H5NH2 và có các tính chất ghi trong bảng sau:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Câu 488050: Cho X, Y, Z, T là bốn chất khác nhau trong các chất sau C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), NH3, C2H5NH2 và có các tính chất ghi trong bảng sau:Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Y, Z làm xanh quỳ tím ẩm.

B. T có tính axit; X, Y, Z có tính bazơ.

C. X, T tạo kết tủa trắng với nước brom.

D. Phân biệt dung dịch X với dung dịch T bằng quỳ tím.

Câu hỏi : 488050

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của amin và phenol.

 • Đáp án : D
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các dung dịch có cùng nồng độ, chất nào có tính bazơ càng lớn thì pH càng cao.

  Vậy ta có pH: C6H5OH (T) < C6H5NH2 (X) < NH3 (Y) < C2H5NH2 (Z).

  A đúng, vì NH3 và C2H5NH2 đều làm xanh quỳ tím ẩm.

  B đúng.

  C đúng.

  D sai, vì X và T đều không làm đổi màu quỳ tím nên không phân biệt được.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com