Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ truyền trong một môi trường vật chất với tần số f, tốc độ tuyền sóng v thì bước sóng là

Câu 488236: Sóng cơ truyền trong một môi trường vật chất với tần số f, tốc độ tuyền sóng v thì bước sóng là

A. \(\lambda  = \frac{f}{v}\)

B. \(\lambda  = vf\)

C. \(\lambda  = 2\pi fv\)

D. \(\lambda  = \frac{v}{f}\)

Câu hỏi : 488236

Phương pháp giải:

Công thức tính bước sóng: \(\lambda  = \frac{v}{f} = vT\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sóng cơ truyền trong một môi trường vật chất với tần số f, tốc độ tuyền sóng v thì bước sóng là: \(\lambda  = \frac{v}{f}\)

  Đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com