Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là

Câu 488237: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là

A. \(2\pi \sqrt {\frac{g}{l}} \)

B. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{l}{g}} \)  

C. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)  

D. \(2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} \)

Câu hỏi : 488237

Phương pháp giải:

Tần số góc, chu kì, tần số dao động của con lắc đơn:

\(\omega  = \sqrt {\frac{g}{l}} ;T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} ;f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số dao động của con lắc đơn: \(f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{l}} \)

  Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com