Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ là \({A_1} = 10cm\) và \({A_2} = 4cm\). Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu 489163: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ là \({A_1} = 10cm\) và \({A_2} = 4cm\). Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 2cm.

B. 5cm.

C. 8cm.

D. 15 cm.

Câu hỏi : 489163
Phương pháp giải:

Biên độ dao động tổng hợp: \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.cos\Delta \varphi } \)

Hai dao động cùng pha: \(\Delta \varphi  = 2k\pi  \Rightarrow {A_{\max }} = {A_1} + {A_2}\)

Hai dao động ngược pha: \(\Delta \varphi  = \left( {2k + 1} \right)\pi  \Rightarrow {A_{\min }} = \left| {{A_1} - {A_2}} \right|\)

\( \Rightarrow \left| {{A_1} - {A_2}} \right| \le A \le {A_1} + {A_2}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biên độ dao động tổng hợp thỏa mãn điều kiện:

  \(\left| {{A_1} - {A_2}} \right| \le A \le {A_1} + {A_2}\)

  \( \Leftrightarrow 10 - 4 \le A \le 10 + 4 \Leftrightarrow 6cm \le A \le 14cm\)

  \( \Rightarrow \) Biên độ của dao động tổng hợp có thể nhận giá trị 8cm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com