Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết kết quả phép tính \({5^3}{.5^6}\) dưới dạng một lũy thừa.

Câu 494859: Viết kết quả phép tính \({5^3}{.5^6}\) dưới dạng một lũy thừa.

A. \({5^3}\)

B. \({5^2}\)

C. \({5^6}\)

D. \({5^9}\)

Câu hỏi : 494859
Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({5^3}{.5^6} = {5^{3 + 6}} = {5^9}\)

   

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com