Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phần thực của số phức \(z = 5 - 2i\)  bằng

Câu 498412: Phần thực của số phức \(z = 5 - 2i\)  bằng

A. \(5\)

B. \(2\)

C. \( - 5\)

D. \( - 2\)

Câu hỏi : 498412
Phương pháp giải:

Số phức \(z = a + bi\) có phần thực bằng \(a\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phần thực của số phức \(z = 5 - 2i\)  bằng \(5\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com