Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác vuông cân tại \(B\), \(AB = 2a\) và \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ \(C\) đến mặt phẳng \((SAB)\) bằng

Câu 498436: Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy là tam giác vuông cân tại \(B\), \(AB = 2a\) và \(SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ \(C\) đến mặt phẳng \((SAB)\) bằng

A. \(\sqrt 2 a\).

B. \(2a\).

C. \(a\).

D. \(2\sqrt 2 a\).

Câu hỏi : 498436

Phương pháp giải:

- Chứng minh \(BC \bot \left( {SAB} \right)\).


- Sử dụng tính chất tam giác vuông cân để tính khoảng cách.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận thấy \(\left\{ \begin{array}{l}BC \bot AB\\BC \bot SA\,\,\left( {do\,\,SA \bot \left( {ABC} \right)} \right)\end{array} \right.\) \( \Rightarrow BC \bot \left( {SAB} \right)\).

  \( \Rightarrow d\left( {C;\left( {SAB} \right)} \right) = BC\).

  Mà \(\Delta ABC\) là tam giác vuông cân tại \(B\) \( \Rightarrow BC = AB = 2a\).

  \( \Rightarrow d\left( {C;\left( {SAB} \right)} \right) = 2a\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com