Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình tam giác ABC có chiều cao hạ từ đỉnh A là 12 cm, chiều cao đó bằng \(\frac{3}{4}\) độ dài đáy tương ứng . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC. Nối M với C, nối M với N.

a) Tính diện tích tam giác ABC

b)  Tính diện tích hình tứ giác MNCB

Câu 501762: Cho hình tam giác ABC có chiều cao hạ từ đỉnh A là 12 cm, chiều cao đó bằng \(\frac{3}{4}\) độ dài đáy tương ứng . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC. Nối M với C, nối M với N.


a) Tính diện tích tam giác ABC


b)  Tính diện tích hình tứ giác MNCB


A. a) \(96c{m^2}.\); b) \(72c{m^2}.\)

B. a) \(92c{m^2}.\); b) \(70c{m^2}.\)

C. a) \(92c{m^2}.\); b) \(74c{m^2}.\)

D. a) \(95c{m^2}.\); b) \(71c{m^2}.\)

Câu hỏi : 501762
Phương pháp giải:

a) Áp dụng công thức tính diện tích hình tam giác : \(\)\(S{\rm{ }} = {\rm{ }}a \times \;h\)


Trong đó:


S: diện tích


h: Chiều cao


a: cạnh đáy tương ứng


b) Chia hình MNCN thành hai tam giác nhỏ. Lần lượt tính diện tích của hai tam giác ấy rồi cộng lại với nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a)  Độ dài cạnh đáy BC là:

  \(12\,\,:\,\,\frac{3}{4}\,\, = \,\,16\,\,\left( {cm} \right)\)

  Diện tích tam giác ABC là:

  \(S\,\, = \,\,\frac{1}{2}\,\, \times \,\,12\,\, \times \,\,16\,\, = \,\,96\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

  Đáp số: \(96c{m^2}.\)

  b) Vì M là trung điểm của AB nên \(AM{\rm{ }} = {\rm{ }}MB\)

  Suy ra \({S_{MAC}} = {S_{MBC}}\) (chung đường cao hạ từ C)

  Mà \({S_{MAC}} + {S_{MBC}} = {S_{ABC}}\)

  Nên

  \(\begin{array}{l}{S_{BMC}} = {S_{MAC}} = \frac{1}{2}\,\, \times {S_{ABC}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\frac{1}{2}\,\,\, \times \,\,96\,\, = \,\,48\,\,\left( {c{m^2}} \right)\end{array}\)

  Vì N là trung điểm của AC nên \(AN{\rm{ }} = {\rm{ }}NC\)

  Suy ra \({S_{MAN}} = {S_{MCN}}\) (chung đường cao hạ từ M)

  Mà \({S_{MAN}} + {S_{MCN}} = {S_{AMC}}\)

  Suy ra:

  \({S_{MAN}} = {S_{MNC}} = \frac{1}{2}\,\, \times {S_{AMC}}\)

  \( = \frac{1}{2} \times 48 = 24(c{m^2})\)

  Ta có:

  \({S_{MNBC}} = {S_{BMC}} + {S_{MNC}} = 48{\rm{ }} + {\rm{ }}24 = 72(c{m^2})\)

  Đáp số: \(72c{m^2}.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com