Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bạn Hà có một số tờ giấy màu xanh và một số tờ giấy màu đỏ. Bạn Hà cắt mỗi tờ giấy màu xanh ban đầu thành 8 mảnh giấy và cắt mỗi tờ giấy màu đỏ ban đầu thành 7 mảnh giấy. Sau khi cắt, bạn Hà đếm được có tất cả 38 mảnh giấy. Hỏi lúc đầu bạn Hà có bao nhiêu tờ giấy màu xanh, màu đỏ ?

Câu 501763: Bạn Hà có một số tờ giấy màu xanh và một số tờ giấy màu đỏ. Bạn Hà cắt mỗi tờ giấy màu xanh ban đầu thành 8 mảnh giấy và cắt mỗi tờ giấy màu đỏ ban đầu thành 7 mảnh giấy. Sau khi cắt, bạn Hà đếm được có tất cả 38 mảnh giấy. Hỏi lúc đầu bạn Hà có bao nhiêu tờ giấy màu xanh, màu đỏ ?

A. 2 tờ giấy xanh; 4 tờ giấy đỏ.

B. 4 tờ giấy xanh; 2 tờ giấy đỏ.

C. 2 tờ giấy xanh; 3 tờ giấy đỏ.

D. 3 tờ giấy xanh; 2 tờ giấy đỏ.

Câu hỏi : 501763

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Giới hạn số tờ giấy mỗi màu.


Lập bảng tìm số mảnh giấy có thể xảy ra.


Dựa vào bảng để tìm ra số tờ giấy mỗi màu sao cho thu được 38 mảnh giấy.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử lúc đầu Hà chỉ có giấy màu xanh thì số tờ giấy màu xanh của Hà là:

  \(38{\rm{ }}:{\rm{ }}8{\rm{ }} = {\rm{ }}4,75\) (tờ)

  Suy ra số tờ giấy màu xanh của Hà là số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 4:

  Số tờ giấy màu xanh của Hà có thể là: 1; 2; 3; 4.

  Giả sử lúc đầu Hà chỉ có giấy màu đỏ thì số tờ giấy màu đỏ của Hà là:

  \(38\,\,:\,\,7\,\, \approx \,\,5,4\) (tờ)

  Suy ra số tờ giấy màu đỏ của Hà là số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5:

  Số tờ giấy màu đỏ của Hà  có thể là: 1; 2; 3; 4; 5

  Số mảnh giấy có thể tạo thành là:

  Nhìn vào bảng trên, ta thấy để có 38 mảnh giấy thì ban đầu Hà phải có 3 tờ giấy màu xanh và 2 tờ giấy màu đỏ.

  Đáp số: 3 tờ giấy xanh; 2 tờ giấy đỏ.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com