Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các số có hai chữ số là:

Tìm tất cả các số có hai chữ số là:

Câu 1: Ước của \(48\).

A. \(\left\{ {1;2;3;4;6;8;12;24;48} \right\}\)

B. \(\left\{ {12;24;48} \right\}\)

C. \(\left\{ {0;1;2;3;4;6;8;12;24;48} \right\}\)

D. \(\left\{ {0;12;24;48} \right\}\)

Câu hỏi : 502127

Phương pháp giải:

Liệt kê các ước và bội của một số tự nhiên và kết hợp với điều kiện đề bài cho sẵn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: Ư\(\left( {48} \right) = \left\{ {1;2;3;4;6;8;12;24;48} \right\}\).

  Suy ra tập hợp các số có hai chữ số là ước của \(48\) là: \(\left\{ {12;24;48} \right\}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Bội của \(20\).

A. \(\left\{ {0;20;40;60;80;100;120;...} \right\}\)

B. \(\left\{ {20;40;60;80} \right\}\)

C. \(\left\{ {20;40;60;80;100;120;...} \right\}\)

D. \(\left\{ {0;20;40;60;80} \right\}\)  

Câu hỏi : 502128

Phương pháp giải:

Liệt kê các ước và bội của một số tự nhiên và kết hợp với điều kiện đề bài cho sẵn.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(B\left( {20} \right) = \left\{ {0;20;40;60;80;100;120;...} \right\}\).

  Suy ra tập hợp các số có hai chữ số là bội của \(20\) là: \(\left\{ {20;40;60;80} \right\}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com