Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hệ ròng rọc như hình vẽ. Vật A có trọng lượng 8 N, mỗi ròng rọc có trọng lượng 2 N. Bỏ qua ma sát và khối lượng của các dây treo.

a) Hỏi với hệ thống trên có thể nâng vật B có trọng lượng bao nhiêu để nó đi lên đều?

b) Tính hiệu suất của hệ ròng rọc.

c) Tính lực kéo xuống tác dụng vào hai ròng rọc cố định và lực tác dụng vào giá treo.

Câu 515635: Cho hệ ròng rọc như hình vẽ. Vật A có trọng lượng 8 N, mỗi ròng rọc có trọng lượng 2 N. Bỏ qua ma sát và khối lượng của các dây treo.

a) Hỏi với hệ thống trên có thể nâng vật B có trọng lượng bao nhiêu để nó đi lên đều?

b) Tính hiệu suất của hệ ròng rọc.

c) Tính lực kéo xuống tác dụng vào hai ròng rọc cố định và lực tác dụng vào giá treo.

A. a) 28 N; b) 87,5%; c) 9 N; 44N.

B. a) 32 N; b) 87,5%; c) 18 N; 44N.

C. a) 28 N; b) 87,5%; c) 18 N; 44N.

D. a) 28 N; b) 87,5%; c) 9 N; 22N.

Câu hỏi : 515635

Phương pháp giải:

Phân tích lực tác dụng lên vật và các lực căng dây

Công cơ học: \(A = F.s\)

Hiệu suất của hệ ròng rọc: \(H = \dfrac{{{A_{ci}}}}{{{A_{tp}}}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có hình vẽ:

  a) Từ hình vẽ ta thấy:

  \(\begin{array}{l}F = {P_A} = 8\,\,\left( N \right)\\4F = 2P + \dfrac{{{P_B}}}{2} \Rightarrow {P_B} = 4F - 2P = 4.8 - 2.2 = 28\,\,\left( N \right)\end{array}\)

  b) Giả sử vật B đi lên một đoạn h

  → Vật A đi xuống một đoạn là: \(l = 2.2h = 4h\)

  Công để nâng vật B lên là:

  \({A_{ci}} = {P_B}.h = 28h\,\,\left( J \right)\)

  Công do vật A thực hiện là:

  \({A_{tp}} = {P_A}.l = 8.4h = 32h\,\,\left( J \right)\)

  Hiệu suất của hệ ròng rọc là:

  \(H = \dfrac{{{A_{ci}}}}{{{A_{tp}}}} = \dfrac{{28h}}{{32h}} = 0,875 = 87,5\% \)

  c) Lực tác dụng vào mỗi trục ròng rọc cố định là:

  \(F' = P + 2F = 2 + 2.8 = 18\,\,\left( N \right)\)

  Lực tác dụng vào giá treo là:

  \(F'' = 2F' + F = 2.18 + 8 = 44\,\,\left( N \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com