Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hệ thống như hình vẽ. Hệ thống cân bằng khi ta kéo dây với một lực \({F_1} = 80\,\,N\).

a) Tính trọng lượng P của vật. Bỏ qua khối lượng các ròng rọc và ma sát.

b) Để vật đi lên 1 m, ta phải kéo dây một đoạn bao nhiêu?

Câu 515636: Cho hệ thống như hình vẽ. Hệ thống cân bằng khi ta kéo dây với một lực \({F_1} = 80\,\,N\).

a) Tính trọng lượng P của vật. Bỏ qua khối lượng các ròng rọc và ma sát.

b) Để vật đi lên 1 m, ta phải kéo dây một đoạn bao nhiêu?

A. a) 480 N; b) 6 m.

B. a) 640 N; b) 6 m.

C. a) 480 N; b) 8 m.

D. a) 640 N; b) 8 m.

Câu hỏi : 515636

Phương pháp giải:

Hệ thống gồm 1 ròng rọc cố định và n ròng rọc động: \(\left\{ \begin{array}{l}F = \dfrac{P}{{{2^n}}}\\l = {2^n}.h\end{array} \right.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hệ thống gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động

  a) Lực tác dụng lên đầu dây là:

  \(F = \dfrac{P}{{{2^3}}} \Rightarrow P = {2^3}.F = 8.80 = 640\,\,\left( N \right)\)

  b) Để vật đi lên \(h = 1\,\,m\), phải kéo đầu dây một đoạn là:

  \(l = {2^3}.h = 8.1 = 8\,\,\left( m \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com