Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định. Khi tần số sóng là \(f\) thì trên sợi dây có 10 nút sóng (kể cả hai đầu). Nếu tần số sóng là \(\frac{4}{3}f\) thì trên dây có số bụng sóng là

Câu 517117: Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định. Khi tần số sóng là \(f\) thì trên sợi dây có 10 nút sóng (kể cả hai đầu). Nếu tần số sóng là \(\frac{4}{3}f\) thì trên dây có số bụng sóng là

A. 13.

B. 12 .

C. 14 .

D. 11 .

Câu hỏi : 517117

Phương pháp giải:

Sóng dừng với hai đầu cố định: \(l = k\frac{v}{{2f}} \Rightarrow f = k.\frac{v}{{2.l}}\)

Với k = số bụng sóng; số nút sóng = k + 1.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số sóng dừng trên dây hai đầu cố định: \(f = k.\frac{v}{{2.l}} = k.{f_0}\)

  Trên dây có 10 nút sóng \( \Rightarrow k = 9 \Rightarrow f = 9.{f_0}\,\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Nếu tần số là: \(f' = \frac{4}{3}f = k'.{f_0}\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Lấy \(\frac{{\left( 2 \right)}}{{\left( 1 \right)}} \Rightarrow \frac{{k'}}{9} = \frac{4}{3} \Rightarrow k' = 12\)

  \( \Rightarrow \) Số bụng sóng là 12.

  Đáp án B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com