Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Mắc điện trở R vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r để tạo thành mạch điện kín thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Công thức nào sau đây đúng?

Câu 518184:  Mắc điện trở R vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r để tạo thành mạch điện kín thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Công thức nào sau đây đúng?

A. \(I = \frac{E}{{R + r}}\)

B. \(I = \frac{E}{{R - r}}\)

C. \(I = \frac{E}{{R{\rm{r}}}}\)  

D. \(I = \frac{R}{{{\rm{Er}}}}\)

Câu hỏi : 518184

Phương pháp giải:

Biểu thức định luật ôm cho toàn mạch: \(I = \frac{E}{{R + r}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có, cường độ dòng điện trong mạch \(I = \frac{E}{{R + r}}\)

  Đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com