Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe lần lượt được chiếu bằng các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím và đo được khoảng vẫn tương ứng là \({i_{do}},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {i_{tim}},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {i_{lam}}\). Kết luận nào sau đây đúng?

Câu 526855: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe lần lượt được chiếu bằng các ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím và đo được khoảng vẫn tương ứng là \({i_{do}},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {i_{tim}},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {i_{lam}}\). Kết luận nào sau đây đúng?

A.  \({i_{do}} > {i_{lam}} > {i_{tim}}\).

B.  \({i_{lam}} > {i_{do}} > {i_{tim}}\).

C.  \({i_{tim}} > {i_{lam}} > {i_{do}}\).

D.  \({i_{do}} > {i_{tim}} > {i_{lam}}\).

Câu hỏi : 526855

Phương pháp giải:

Khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng vân giao thoa: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} \Rightarrow i \sim \lambda \)

  Ta có: \({\lambda _{do}} > {\lambda _{lam}} > {\lambda _{tim}} \Rightarrow {i_{do}} > {i_{lam}} > {i_{tim}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com