Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở cả dạng mạch hở và mạch vòng.

(b) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(c) Dung dịch saccarozơ, glucozơ đều phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

(d) Dung dịch fructozơ làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

Số phát biểu đúng

Câu 549749: Cho các phát biểu sau:

(a) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở cả dạng mạch hở và mạch vòng.

(b) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(c) Dung dịch saccarozơ, glucozơ đều phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

(d) Dung dịch fructozơ làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 549749
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của cacbohiđrat.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) đúng, chủ yếu ở dạng mạch vòng.

  (b) đúng.

  (c) đúng, vì đều có nhiều nhóm -OH liền kề.

  (d) sai.

  Vậy có 3 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com