Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy một hiđrocacbon A mạch hở, ở thể khí với 1,92 gam khí oxi (dư) trong bình kín rồi cho sản phẩm sau phản ứng qua bình (1) chứa H2SO4 đặc dư, bình (2) chứa 3,5 lít Ca(OH)2 0,01M thu được 3 gam kết tủa, khí duy nhất bay ra có thể tích 0,224 lít đo ở 27,3oC và 1,1 atm. Biết trong A, số nguyên tử cacbon và hiđro không giống nhau. Công thức phân tử của A là

Câu 549751: Đốt cháy một hiđrocacbon A mạch hở, ở thể khí với 1,92 gam khí oxi (dư) trong bình kín rồi cho sản phẩm sau phản ứng qua bình (1) chứa H2SO4 đặc dư, bình (2) chứa 3,5 lít Ca(OH)2 0,01M thu được 3 gam kết tủa, khí duy nhất bay ra có thể tích 0,224 lít đo ở 27,3oC và 1,1 atm. Biết trong A, số nguyên tử cacbon và hiđro không giống nhau. Công thức phân tử của A là

A. C2H4.

B. C3H4.

C. C3H8.

D. C4H8.

Câu hỏi : 549751
Phương pháp giải:

\(A + {O_2}:0,06 \to \left\{ \begin{array}{l}C{O_2}\\{H_2}O\\{O_2}du\end{array} \right. \xrightarrow[]{+H_2SO_4\,dac} \left\{ \begin{array}{l}C{O_2}\\{O_2}du\end{array} \right. \xrightarrow[]{Ca(OH)_2:0,035} CaC{O_3}:0,03\)

Tính nO2 (dư) = PV/RT ⟹ nO2 (pư)

Xét 2 trường hợp:

*TH1: nCO2 = nCO32-

*TH2: nCO32- = nOH- - nCO2

n đề bài).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(A + {O_2}:0,06 \to \left\{ \begin{array}{l}C{O_2}\\{H_2}O\\{O_2}du\end{array} \right. \xrightarrow[]{+H_2SO_4\,dac} \left\{ \begin{array}{l}C{O_2}\\{O_2}du\end{array} \right. \xrightarrow[]{Ca(OH)_2:0,035} CaC{O_3}:0,03\)

  nO2 (dư) = \(\dfrac{{1,1.0,224}}{{0,082.(27,3 + 273)}}\) = 0,01 mol ⟹ nO2 (pư) = 0,06 - 0,01 = 0,05 mol

  *TH1: nCO2 = nCO32- = 0,03 mol

  BTNT O: nH2O = 2nO2 (pư) - 2nCO2 = 0,04 mol

  ⟹ C : H = 0,03 : 0,08 = 3 : 8 ⟹ C3H8.

  *TH2: nCO32- = nOH- - nCO2 ⟹ nCO2 = 0,04 mol

  BTNT O: nH2O = 2nO2 (pư) - 2nCO2 = 0,02 mol

  ⟹ C : H = 0,04 : 0,04 = 1 : 1 (không thỏa mãn đề bài).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com