Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha A và B trên mặt chất lỏng có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai đường cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là

Câu 554140: Hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha A và B trên mặt chất lỏng có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn đoạn 14,5cm và 17,5cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai đường cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là

A. v = 22,5cm/s.

B. v = 20m/s.

C. v = 15cm/s.

D. v = 5cm/s.

Câu hỏi : 554140

Phương pháp giải:

Điều kiện điểm dao động với biên độ cực đại: \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)

Tốc độ truyền sóng: \(v = \lambda f\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường cực đại khác

  → M là cực đại thứ 3:

  \({d_2} - {d_1} = 3\lambda  \Rightarrow 17,5 - 14,5 = 3\lambda  \Rightarrow \lambda  = 1\,\,\left( {cm} \right)\)

  Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là:

  \(v = \lambda f = 1.15 = 15\,\,\left( {cm/s} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com