Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) 2X1 + 2H2O → 2X2 + X3 + H2

(b) X2 + CO2 → X5

(c) 2X2 + X3 → X1 + X4 + H2O

(d) X2 + X5 → X6 + H2O

Với X1, X2, X4, X5, X6 là các hợp chất khác nhau của kali. Các chất X4 và X6 lần lượt là

Câu 564835: Cho sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(a) 2X1 + 2H2O → 2X2 + X3 + H2

(b) X2 + CO2 → X5

(c) 2X2 + X3 → X1 + X4 + H2O

(d) X2 + X5 → X6 + H2O

Với X1, X2, X4, X5, X6 là các hợp chất khác nhau của kali. Các chất X4 và X6 lần lượt là

A. KCl, KHCO3.

B. KCl, K2CO3.

C. KClO, KHCO3.

D. KClO, K2CO3.

Câu hỏi : 564835

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học các hợp chất của kim loại kiềm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ (a) ⟹ X1: KCl ⟹ X2: KOH; X3: Cl2.

  Từ (b) ⟹ X5: KHCO3.

  Từ (c) ⟹ X4: KClO.

  Từ (d) ⟹ X6: K2CO3.

  Các PTHH:

  (a) 2KCl (X1) + 2H2O → 2KOH (X2) + Cl2 (X3) + H2

  (b) KOH (X2) + CO2 → KHCO3 (X5)

  (c) 2KOH (X2) + Cl2 (X3) → KCl (X1) + KClO (X4) + H2O

  (d) KOH (X2) + KHCO3 (X5) → K2CO3 (X6) + H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com