Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.

(b) Các kim loại đều có ánh kim và trạng thái rắn ở điều kiện thường.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

(e) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa H2SO4 và CuSO4 xảy ra ăn mòn điện hóa.

(f) Cho hỗn hợp Mg, Cu, Fe3O4 có cùng số mol tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch gồm 2 muối.

Số phát biểu đúng

Câu 564834: Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.

(b) Các kim loại đều có ánh kim và trạng thái rắn ở điều kiện thường.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.

(e) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa H2SO4 và CuSO4 xảy ra ăn mòn điện hóa.

(f) Cho hỗn hợp Mg, Cu, Fe3O4 có cùng số mol tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch gồm 2 muối.

Số phát biểu đúng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 564834

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết đại cương về kim loại.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) sai, CO chỉ phản ứng được với oxit của các kim loại đứng sau Al.

  (b) sai, thủy ngân có trạng thái lỏng ở điều kiện thường.

  (c) sai, K khử nước.

  (d) đúng, Mg + 2FeCl3 dư → MgCl2 + 2FeCl2.

  (e) đúng, vì Cu sinh ra bám trên bề mặt Zn tạo cặp điện cực Zn - Cu, cùng nhúng trong dung dịch chất điện li.

  (f) sai, thu được MgCl2, CuCl2, FeCl2.

  Vậy có 2 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com