Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động cơ học

Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên theo chiều âm thì:

Câu 63276: Một vật dao động điều hòa đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên theo chiều âm thì:

A. Vận tốc ngược chiều với gia tốc. 

B. Độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.

C. Vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm. 

D. Độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm.

Câu hỏi : 63276
 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi vật đi từ VTCB ra biên thì vận tốc và gia tốc cùng chiều khi đó độ lớn vận tốc giảm dần độ lớn gia tốc tăng dần => B,D sai.

  Vật chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên theo chiều âm thì vận tốc chuyển động từ biên âm tới VTCB =>  v  < 0, gia tốc chuyển động từ VTCB tới biên dương => a > 0 => Vận tốc và gia tốc cùng chiều và vận tốc nhỏ hơn 0;  gia tốc lớn hơn 0

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com