Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ và Sóng âm

Sóng truyền từ điểm M đến điểm O rồi đến điểm N trên cùng 1 phương truyền sóng với vận tốc v = 20(m / s). Cho biết tại O dao động có phương trình u o = 4 cos (2πf t - \frac{\pi }{6}) (cm) và tại 2 điểm gần nhau nhất cách nhau 6(m) trên cùng phương truyền sóng thì dao động lệch pha nhau \frac{2\pi }{3}(rad) . Cho  ON = 0,5(m). Phương trình sóng tại N là:  

Câu 63835: Sóng truyền từ điểm M đến điểm O rồi đến điểm N trên cùng 1 phương truyền sóng với vận tốc v = 20(m / s). Cho biết tại O dao động có phương trình u o = 4 cos (2πf t - \frac{\pi }{6}) (cm) và tại 2 điểm gần nhau nhất cách nhau 6(m) trên cùng phương truyền sóng thì dao động lệch pha nhau \frac{2\pi }{3}(rad) . Cho  ON = 0,5(m). Phương trình sóng tại N là:  

A. u N = 4cos (\frac{20\pi }{9}t - \frac{2\pi }{9}) (cm)                           

B. u N = 4cos (\frac{20\pi }{9} t + \frac{2\pi }{9} ) (cm)                           

C. u N = 4cos (\frac{40\pi }{9} t - \frac{2\pi }{9}) (cm)                           

D. u N = 4cos (\frac{40\pi }{9} t + \frac{2\pi }{9}) (cm)                           

Câu hỏi : 63835
  • Đáp án : A
    (6) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com