Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

When I met Walters about two years before his death he didn’t seem satisfied. He ………no major book before he settled in Uganda.

Câu 65379: When I met Walters about two years before his death he didn’t seem satisfied. He ………no major book before he settled in Uganda.

A. has published     

B. could have published            

C. published       

D. had published

Câu hỏi : 65379
 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  S+had V3/Ved before S+ V2/Ved

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com