Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng có dạng: \(aA\left( g \right) + bB\left( g \right) \to mM\left( g \right) + nN\left( g \right)\)

Công thức tính biến thiên enthalpy phản ứng theo năng lượng liên kết Eb là

Câu 670066: Cho phản ứng có dạng: \(aA\left( g \right) + bB\left( g \right) \to mM\left( g \right) + nN\left( g \right)\)


Công thức tính biến thiên enthalpy phản ứng theo năng lượng liên kết Eb là

A. \({\Delta _r}H_{298}^o = \;{E_b}\left( A \right) + \;{E_b}\left( B \right) - \;{E_b}\left( M \right) - \;{E_b}\left( N \right)\).

B. \({\Delta _r}H_{298}^o = \;a \times {E_b}\left( A \right) + b \times {E_b}\left( B \right) - m \times {E_b}\left( M \right) - n \times {E_b}\left( N \right)\).

C. \({\Delta _r}H_{298}^o = \;{E_b}\left( M \right) + {E_b}\left( N \right) - {E_b}\left( A \right) - {E_b}\left( B \right)\).

D. \({\Delta _r}H_{298}^o = \;m \times {E_b}\left( M \right) + n \times {E_b}\left( N \right) - a \times {E_b}\left( A \right) - b \times {E_b}\left( B \right)\).

Câu hỏi : 670066
Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về năng lượng hoá học.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính biến thiên enthalpy phản ứng theo năng lượng liên kết Eb là

  \({\Delta _r}H_{298}^o = \;a \times {E_b}\left( A \right) + b \times {E_b}\left( B \right) - m \times {E_b}\left( M \right) - n \times {E_b}\left( N \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com