Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là 

Câu 672092: Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là 

A. \({W_d} = \dfrac{1}{2}mv\).

B. \({W_d} = m{v^2}\).

C. \({W_d} = 2m{v^2}\).

D. \({W_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\).

Câu hỏi : 672092

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết động năng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Động năng của vật là: \({W_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com