Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức

Câu 672095: Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công thức

A. \(W = \dfrac{1}{2}mv + mgz\).

B. \(W = \dfrac{1}{2}m{v^2} + mgz\).

C. \(W = \dfrac{1}{2}m{v^2} + \dfrac{1}{2}k{\left( {\Delta l} \right)^2}\).

D. \(W = \dfrac{1}{2}m{v^2} + \dfrac{1}{2}k.\Delta l\).

Câu hỏi : 672095

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cơ năng bằng tổng động năng và thế năng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ năng của vật được xác định bởi công thức: \(W = \dfrac{1}{2}m{v^2} + mgz\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com