Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

a) Một lực có độ lớn 20N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 0,1m. Tính moment của lực tác dụng lên vật.

b) Viết biểu thức tính công cơ học. Cho biết các đại lượng ở trong công thức đó.

c) Một chiếc xe ô tô có khối lượng 2000kg chuyển động với vận tốc 10m/s. Tính động năng của ô tô.

Câu 672122:

a) Một lực có độ lớn 20N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 0,1m. Tính moment của lực tác dụng lên vật.

b) Viết biểu thức tính công cơ học. Cho biết các đại lượng ở trong công thức đó.

c) Một chiếc xe ô tô có khối lượng 2000kg chuyển động với vận tốc 10m/s. Tính động năng của ô tô.

Câu hỏi : 672122

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Moment lực: M = F.d

Công cơ học: \(A = F.s.\cos \alpha \)

Động năng: \({W_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Moment của lực tác dụng lên vật là:

  M = F.d = 20.0,1 = 2 (N.m)

  b) Công thức tính công cơ học: \(A = F.s.\cos \alpha \)

  trong đó: A là công của lực F (J)

  F là lực tác dụng (N)

  s là quãng đường vật đi được (m)

  \(\cos \alpha \) là góc hợp bởi \(\overrightarrow F \) và \(\overrightarrow s \)

  c) Động năng của ô tô là:

  \({W_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2} = \dfrac{1}{2}{.2000.10^2} = 100000\,\,\left( J \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com