Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế (tháng 7/1885) dựa trên cơ sở nào?

Câu 672130: Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế (tháng 7/1885) dựa trên cơ sở nào?

A. Lực lượng quân Pháp chốt giữ tại Kinh thành Huế rất mỏng.

B. Phái chủ chiến nhận được sự hậu thuẫn của chính quyền Mãn Thanh.

C. Ý chí của nhân dân yêu nước và quan lại chủ chiến tại các địa phương.

D. Thực dân Pháp suy yếu, thế và lực của phái chủ chiến ngày càng lớn mạnh.

Câu hỏi : 672130

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 8, nội dung Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phái chủ chiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế (tháng 7/1885) dựa trên cơ sở: ý chí chống Pháp của nhân dân yêu nước và quan lại chủ chiến tại các địa phương.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com