Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tử amino axit nào sau đây có 4 nguyên tử oxi?

Câu 672143: Phân tử amino axit nào sau đây có 4 nguyên tử oxi?

A. Lysin.

B. Axit glutamic.

C. Alanin.

D. Glyxin.

Câu hỏi : 672143

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về amino axit.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phân tử axit glutamic có 2 nhóm COO ⟹ Có 4 nguyên tử O trong phân tử

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com