Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Cao su dùng để sản xuất lốp xe, chất dẻo, chất dẫn điện.

(b) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

(c) Tất cả các axit béo đều tác dụng được với NaOH tỉ lệ mol 1: 1.

(d) Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và là cơ sở tạo nên protein.

(e) Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch axit thu được sản phẩm gồm xà phòng và glixerol.

Số phát biểu đúng là

Câu 672175: Cho các phát biểu sau:

(a) Cao su dùng để sản xuất lốp xe, chất dẻo, chất dẫn điện.

(b) Trong công nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc.

(c) Tất cả các axit béo đều tác dụng được với NaOH tỉ lệ mol 1: 1.

(d) Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit và là cơ sở tạo nên protein.

(e) Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch axit thu được sản phẩm gồm xà phòng và glixerol.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 672175

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của các chất.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) sai, vì cao su không dùng để sản xuất chất dẻo, chất dẫn điện.

  (b) đúng.

  (c) đúng, vì các axit béo đều thuộc loại đơn chức nên tác dụng được với NaOH tỉ lệ mol 1: 1.

  (d) sai, vì polipeptit (11 đến 50 gốc α-amino axit) là cơ sở tạo nên protein.

  (e) sai, vì thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch axit thu được sản phẩm gồm axit béo và glixerol.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com