Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a > 0,\,\,a \ne 1\), khi đó \({\log _{\sqrt[3]{a}}}a\) bằng

Câu 672255: Cho \(a > 0,\,\,a \ne 1\), khi đó \({\log _{\sqrt[3]{a}}}a\) bằng

A. \(\dfrac{1}{3}\).

B. \( - \dfrac{1}{3}\).

C. \( - 3\).

D. \(3\).

Câu hỏi : 672255

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({\log _a}\left( {{a^n}} \right) = n\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({\log _{\sqrt[3]{a}}}a = 3\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com