Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

KIẾN VÀ CHÂU CHẤU

Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.

Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.

(Truyện ngụ ngôn “Kiến và Châu chấu”- trang 3-NXB thông tin)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

KIẾN VÀ CHÂU CHẤU

Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.

Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.

(Truyện ngụ ngôn “Kiến và Châu chấu”- trang 3-NXB thông tin)

Quảng cáo

Câu 1: Truyện Kiến và châu chấu thuộc thể loại nào?

A. Truyện ngụ ngôn.

B. Truyện đồng thoại.

C. Truyền thuyết.

D. Thần thoại.

Câu hỏi : 672311
Phương pháp giải:

Dựa các thể loại đã học.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể loại: Truyện ngụ ngôn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Vào những ngày hè, chú châu chấu đã làm gì?

A. Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít.

B. Siêng năng làm bài tập về nhà cô giáo phát.

C. Cần cù thu thập đồ ăn dự trữ cho mùa đông.

D. Giúp châu chấu mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Câu hỏi : 672312
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, phân tích.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vào những ngày hè, chú châu chấu đã: Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3:

A. Cùng nhau thu hoạch rau củ trên cánh đồng.

B. Trò chuyện và đi chơi thoả thích.

C. Cùng nhau về nhà châu chấu chơi.

D. Cùng nhau chuẩn bị lương thực cho mùa đông.

Câu hỏi : 672313
Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, tìm ý.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến đã rủ châu chấu làm: Cùng nhau chuẩn bị lương thực cho mùa đông.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì?

A. Chỉ nguyên nhân.

B. Chỉ thời gian.

C. Chỉ phương tiện.

Câu hỏi : 672314
Phương pháp giải:

Căn cứ bài trạng ngữ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít.

  => Trạng ngữ chỉ thời gian.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Vì sao kiến không đi chơi cùng châu chấu?

A. Kiến không thích đi chơi.

B. Kiến không thích châu chấu.

C. Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông.

D. Kiến không muốn lãng phí thời gian.

Câu hỏi : 672315
Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu, tìm ý.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì: Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Theo em, châu chấu là những hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào trong cuộc sống?

A. Những người vô lo, lười biếng.

B. Những người chăm chỉ.

C. Những người biết lo xa.

D. Những người chỉ biết hưởng thụ.

Câu hỏi : 672316
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Châu chấu đại diện: Những người vô lo, lười biếng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: Vì sao kiến lại có một mùa đông no đủ?

A. Kiến còn dư thừa nhiều lương thực.

B. Kiến chăm chỉ, biết lo xa.

C. Kiến được bố mẹ cho nhiều lương thực.

D. Được mùa ngô và lúa mì.

Câu hỏi : 672317
Phương pháp giải:

Căn cứ đoạn trích, phân tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến có một mùa đông no đủ: Kiến chăm chỉ, biết lo xa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Từ “kiệt sức” có nghĩa là gì?

A. Không còn sức để làm.

B. Không có sức khỏe.

C. Yếu đuối.

D. Yếu ớt.

Câu hỏi : 672318
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ “kiệt sức” có nghĩa là: Không còn sức để làm.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: “Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít”

A. Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi.

B. một chú châu chấu xanh.

C. một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách.

D. một chú châu chấu.

Câu hỏi : 672319
Phương pháp giải:

Căn cứ các thành phần câu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít” => Chủ ngữ: một chú châu chấu xanh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: Em rút ra bài học gì qua câu chuyện trên:

A. Luôn chăm chỉ trong học tập và làm việc, không được ham chơi, lười biếng.

B. Trời sinh voi, trời sin cỏ, không phải lo lắng.

C. Biết nhìn xa trông rộng.

D. A và C đúng.

Câu hỏi : 672320
Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Bài học rút ra:

  Luôn chăm chỉ trong học tập và làm việc, không được ham chơi, lười biếng.

  Biết nhìn xa trông rộng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com