Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp đồng pha. Gọi d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn sóng đến điểm thuộc vùng giao thoa. Những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi

Câu 672358: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp đồng pha. Gọi d1, d2 lần lượt là khoảng cách từ hai nguồn sóng đến điểm thuộc vùng giao thoa. Những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi

A. \({d_2} - {d_1} = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{\lambda }{4}\)với \(k \in Z\)

B. \({d_2} - {d_1} = k\dfrac{\lambda }{2}\)với \(k \in Z\)

C. \({d_2} - {d_1} = \left( {2k + 1} \right)\dfrac{\lambda }{2}\)với \(k \in Z\)

D. \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)với \(k \in Z\)

Câu hỏi : 672358

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về giao thoa sóng nước.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện để 1 điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa: \({d_2} - {d_1} = k\lambda \)với \(k \in Z\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com