Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên một dây đàn dài 50cm có sóng dừng với một bó sóng. Biết dây phát ra âm thanh có tần số 300 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 672363: Trên một dây đàn dài 50cm có sóng dừng với một bó sóng. Biết dây phát ra âm thanh có tần số 300 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 300 m/s

B. 150 m/s

C. 60 m/s

D. 250 m/s

Câu hỏi : 672363

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về sóng dừng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trên dây dài 50cm có sóng dừng với 1 bó sóng, suy ra: \(\lambda  = 2l = 1(m)\)

  Tốc độ truyền sóng trên dây: \(v = \lambda f = 1.300 = 300(m/s)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com