Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế?

Câu 672447: Hệ quả nào sau đây không phải là của khu vực hóa kinh tế?

A. Tăng cường quá trình toàn cầu hóa về kinh tế.

B. Gia tăng sự bất bình đẳng và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia.

C. Động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế.

D. Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ.

Câu hỏi : 672447

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 11, Một số vấn đề về kinh tế - xã hội thế giới.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khu vực hoá tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để tạo sự gắn kết, xây dựng một môi trường phát triển ổn định và hợp tác. Khu vực hóa kinh tế tăng cường quá trình toàn cầu hóa về kinh tế và tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com