Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị của thực dân Pháp trên lĩnh vực chính trị ở Việt Nam trong những năm 1897 - 1914?

Câu 672474: Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách cai trị của thực dân Pháp trên lĩnh vực chính trị ở Việt Nam trong những năm 1897 - 1914?

A. Chia Việt Nam thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.

B. Thâu tóm bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.

C. Cử viên toàn quyền người Pháp đứng đầu Liên bang Đông Dương.

D. Áp dụng chế độ cai trị thống nhất ở cả 3 kì: Bắc, Trung, Nam.

Câu hỏi : 672474

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Chính sách cai trị của thực dân Pháp trên lĩnh vực chính trị ở Việt Nam trong những năm 1897 - 1914:

  + Hoàn thiện bộ máy thống trị ở Liên bang Đông Dương, đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp.

  + Thâu tóm bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.

  + Chia Việt Nam thành 3 kì (Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) với 3 chế độ cai trị khác nhau.

  => Nội dung không phản ánh đúng chính sách cai trị của thực dân Pháp trên lĩnh vực chính trị ở Việt Nam trong những năm 1897 – 1914 đó là Áp dụng chế độ cai trị thống nhất ở cả 3 kì: Bắc, Trung, Nam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com