Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây đúng về phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

Câu 672480: Nhận xét nào sau đây đúng về phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

A. Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, nhất là ở các tỉnh Trung Kì và Nam Kì.

B. Phong trào Cần vương tuy thất bại, nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn.

C. Góp phần làm chậm quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

D. Giành thắng lợi, lật đổ ách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Câu hỏi : 672480

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Phong trào Cần vương tuy thất bại, nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn:

  + Làm tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực quân Pháp.

  + Góp phần làm chậm quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

  + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.

  => Nhận xét đúng về phong trào Cần vương (1885 – 1896) đó là Phong trào Cần vương tuy thất bại, nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com