Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)?

Câu 672484: Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)?

A. Giành thắng lợi, lật đổ được ách thống trị của thực dân Pháp.

B. Góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.

C. Có thời gian tồn tại dài nhất trong phong trào Cần vương.

D. Tự phát, không chịu sự chi phối của chiếu Cần vương.

Câu hỏi : 672484

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Cuộc khởi nghĩa Ba Đình tuy thất bại nhưng có ý nghĩa lịch sử to lớn, như:

  + Làm tiêu hao một bộ phận quan trọng sinh lực quân Pháp.

  + Góp phần làm chậm quá trình bình định Việt Nam của thực dân Pháp.

  + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com