Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(\dfrac{{31}}{{35}} - \dfrac{7}{{35}} - \dfrac{3}{{35}}\) là một phân số tối giản có tử số là:

Câu 672501: Kết quả của phép tính \(\dfrac{{31}}{{35}} - \dfrac{7}{{35}} - \dfrac{3}{{35}}\) là một phân số tối giản có tử số là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu hỏi : 672501

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

- Rút gọn phân số tìm được.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{{31}}{{35}} - \dfrac{7}{{35}} - \dfrac{3}{{35}} = \dfrac{{31 - 7 - 3}}{{35}} = \dfrac{{21}}{{35}} = \dfrac{3}{5}\)

  Phân số \(\dfrac{3}{5}\) là phân số tối giản có tử số là 3.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com