Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi lấy \(\dfrac{{23}}{{18}}\) trừ đi \(\dfrac{7}{9}\) ta được kết quả là:

Câu 672510: Khi lấy \(\dfrac{{23}}{{18}}\) trừ đi \(\dfrac{7}{9}\) ta được kết quả là:

A. \(\dfrac{{17}}{{18}}\)

B. \(\dfrac{8}{9}\)

C. \(\dfrac{1}{3}\)

D. \(\dfrac{1}{2}\)

Câu hỏi : 672510
Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{{23}}{{18}} - \dfrac{7}{9} = \dfrac{{23}}{{18}} - \dfrac{{14}}{{18}} = \dfrac{9}{{18}} = \dfrac{1}{2}\)

  Vậy khi lấy \(\dfrac{{23}}{{18}}\) trừ đi \(\dfrac{7}{9}\) ta được kết quả là \(\dfrac{1}{2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com