Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(\dfrac{7}{{39}} - \dfrac{1}{{13}}\) là một phân số tối giản có tử số và mẫu số lần lượt là:

Câu 672513: Kết quả của phép tính \(\dfrac{7}{{39}} - \dfrac{1}{{13}}\) là một phân số tối giản có tử số và mẫu số lần lượt là:

A. 4; 13

B. 6; 39

C. 6; 13

D. 4; 39

Câu hỏi : 672513

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{7}{{39}} - \dfrac{1}{{13}} = \dfrac{7}{{39}} - \dfrac{3}{{39}} = \dfrac{4}{{39}}\)

  Phân số \(\dfrac{4}{{39}}\) là phân số tối giản có tử số là 4 và mẫu số là 39.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com