Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn kết quả của phép tính \(\dfrac{9}{7} - \dfrac{5}{{42}} - \dfrac{1}{6}\) và bé hơn kết quả của phép tính \(\dfrac{{36}}{5} - \dfrac{7}{{10}} - \dfrac{3}{2}\)?

Câu 672520: Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn kết quả của phép tính \(\dfrac{9}{7} - \dfrac{5}{{42}} - \dfrac{1}{6}\) và bé hơn kết quả của phép tính \(\dfrac{{36}}{5} - \dfrac{7}{{10}} - \dfrac{3}{2}\)?

Câu hỏi : 672520

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Thực hiện tính các phép tính.

- Tìm các số bằng cách so sánh kết quả.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\dfrac{9}{7} - \dfrac{5}{{42}} - \dfrac{1}{6} = \dfrac{{54}}{{42}} - \dfrac{5}{{42}} - \dfrac{7}{{42}} = \dfrac{{42}}{{42}} = 1\)

  \(\dfrac{{36}}{5} - \dfrac{7}{{10}} - \dfrac{3}{2} = \dfrac{{72}}{{10}} - \dfrac{7}{{10}} - \dfrac{{15}}{{10}} = \dfrac{{50}}{{10}} = 5\)

  Các số lớn hơn 1 nhưng bé hơn 5 là: 2; 3; 4.

  Vậy có 3 số tự nhiên lớn hơn kết quả của phép tính \(\dfrac{9}{7} - \dfrac{5}{{42}} - \dfrac{1}{6}\) và bé hơn kết quả của phép tính \(\dfrac{{36}}{5} - \dfrac{7}{{10}} - \dfrac{3}{2}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com