Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hoàn toàn 8,34 gam hỗn hợp Fe và Al bằng dung dịch HCl 1M vừa đủ thì thu được dung dịch A và 5,2059 lít khí H2 ở điều kiện chuẩn. Tính khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 672539: Hòa tan hoàn toàn 8,34 gam hỗn hợp Fe và Al bằng dung dịch HCl 1M vừa đủ thì thu được dung dịch A và 5,2059 lít khí H2 ở điều kiện chuẩn. Tính khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Câu hỏi : 672539

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình phản ứng.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Đặt nFe = x (mol); nAl = y (mol)

  Fe + 2HCl ⟶ FeCl2 + H2

  x                            ⟶  x

  2Al + 6HCl ⟶ 2AlCl3 + 3H2

   y                             ⟶ \(\dfrac{3}{2}\)y

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ \begin{array}{l}56x + 27y = 8,34\\x + \dfrac{3}{2}y = \dfrac{{5,2059}}{{24,79}}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,12\\y = 0,06\end{array} \right.\)

  ⟹ mFe = 0,12.56 = 6,72 (g); mAl  = 0,06.27 = 1,62(g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com