Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương án nào sau đây mô tả các bước lưu?

Câu 672702: Phương án nào sau đây mô tả các bước lưu?

A. Nháy chuột chọn Design/ Themes, chọn bản mẫu.

B. Nháy chuột chọn File/ Save, chọn save.

C. Nháy chuột chọn Desigh/Variants, chọn bản mẫu.

D. Nháy chuột chọn Insert/Text, chọn bản mẫu.

Câu hỏi : 672702

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phương án mô tả các bước lưu Nháy chuột chọn File/ Save, chọn save.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương án mô tả các bước lưu Nháy chuột chọn File/ Save, chọn save.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com