Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi một đối tượng được chọn thì?

Câu 672708: Khi một đối tượng được chọn thì?

A. Các thao tác xử lí áp dụng cho tất cảc các đối tượng.

B. Các thao tác xử lí chỉ áp dụng cho chính đối tượng đó.

C. Các thao tác xử lí áp dụng với các đối tượng xung quanh.

D. Đáp án khác.

Câu hỏi : 672708
Phương pháp giải:

Khi một đối tượng được chọn thì Các thao tác xử lí chỉ áp dụng cho chính đối tượng đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi một đối tượng được chọn thì Các thao tác xử lí chỉ áp dụng cho chính đối tượng đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com