Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX có điểm gì tương đồng?

Câu 672747: Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX có điểm gì tương đồng?

A. Có sự kết hợp nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.

B. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của hệ tư tưởng phong kiến.

C. Xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc.

D. Chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản.

Câu hỏi : 672747

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tìm điểm tương đồng.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong những năm đầu thế kỉ XX đều: xuất phát từ truyền thống yêu nước của dân tộc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com