Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX?

Câu 672829: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX?

A. Nhiều cuộc đấu tranh chống lại triều đình của nhân dân đã diễn ra.

B. Quan lại, địa chủ, cường hào nhũng nhiễu và áp bức nhân dân.

C. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội là công nhân và nông dân.

D. Xã hội vẫn coi trọng thi cử để đua chen ra chốn quan trường.

Câu hỏi : 672829

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX:

  + Hai giai cấp cơ bản trong xã hội là địa chủ và nông dân.

  + Tư tưởng Nho giáo chính thống tạo nên một xã hội theo thứ tự “sĩ, nông, công, thương” nên xã hội vẫn coi trọng thi cử đề đua chen ra chốn quan trường.

  + Tầng lớp thống trị, quan lại, địa chủ, cường hào coi thường luật, nhũng nhiễu và áp bức người dân.

  + Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân đã diễn ra nhằm chống áp bức, chống chính quyền.

  => Đáp án C: Hai giai cấp trong xã hội là công nhân và nông dân không phản ánh đúng tình hình xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com