Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng xảy ra trong pha khí sau: H2 + Cl2 ⟶ HCl. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là

Câu 672850: Cho phản ứng xảy ra trong pha khí sau: H2 + Cl2 ⟶ HCl. Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng là

A. \(v = \dfrac{{ - \Delta {C_{{H_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{ - \Delta {C_{C{l_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{\Delta {C_{HCl}}}}{{\Delta t}}\)

B. \(v = \dfrac{{\Delta {C_{{H_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{\Delta {C_{C{l_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{ - \Delta {C_{HCl}}}}{{\Delta t}}\)

C. \(v = \dfrac{{ - \Delta {C_{{H_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{ - \Delta {C_{C{l_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{\Delta {C_{HCl}}}}{{2\Delta t}}\)

D. \(v = \dfrac{{ - \Delta {C_{{H_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{ - \Delta {C_{C{l_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{\Delta {C_{HCl}}}}{{\Delta t}}\)

Câu hỏi : 672850

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phản ứng: aA + bB ⟶ nN + mM

Công thức tính tốc độ trung bình: \(v = \dfrac{{ - 1}}{a}.\dfrac{{\Delta {C_A}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{ - 1}}{b}.\dfrac{{\Delta {C_B}}}{{\Delta t}} = \dfrac{1}{n}.\dfrac{{\Delta {C_N}}}{{\Delta t}} = \dfrac{1}{m}.\dfrac{{\Delta {C_M}}}{{\Delta t}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  H2 + Cl2 ⟶ 2HCl

  Tốc độ trung bình: \(v = \dfrac{{ - \Delta {C_{{H_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{ - \Delta {C_{C{l_2}}}}}{{\Delta t}} = \dfrac{{\Delta {C_{HCl}}}}{{2\Delta t}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com