Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi cho cùng một lượng aluminium (Al) vào cốc đựng dung dịch HCl 0,1M; tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây?

Câu 672852: Khi cho cùng một lượng aluminium (Al) vào cốc đựng dung dịch HCl 0,1M; tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây?

A. Dạng viên nhỏ,

B. Dạng nhôm dây.

C. Dạng tấm mỏng.

D. Dạng bột mịm, khuấy đều.

Câu hỏi : 672852

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tổng diện tích bề mặt càng lớn, tốc độ phản ứng càng lớn.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tốc độ phản ứng lớn nhất khi Al ở dạng bột mịm, khuất đều.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com